Pobierz katalog

     Akceptujemy

 

 

Odstąpienie od umowy

WZÓR  FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Adresat: GRAFIKO Dorota Jedynak, ul. Jana Kasprowicza 62 lok. 17, 01-871 Warszawa, adres e-mail: sklep@kanwa.pl

 Ja/My*  niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*

umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy* /o świadczenie następującej usługi*:

.................................................................................................................................................................................................................................................................

 Data zawarcia umowy* /odbioru* 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

 Adres konsumenta(ów)  

.................................................................................................................................................................................................................................................................

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 Data

 

 

* - niepotrzebne skreślić

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl